Menu

profesorskie gadanie

Pisanie i czytanie ułatwia myślenie. Pogawędki prowincjonalnego profesora biologii, entomologa i hydrobiologa. Wirtualny spacer z różnorodnymi przemyśleniami, w pogoni za nowoczesną technologią i nadążając za blaknącym kontaktem mistrz-uczeń. I o tym właśnie chciałbym opowiadać. Dr hab. Stanisław Czachorowski prof. UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii.

Tematy wyborcze – bo akurat czas na nie

sczachor

piec_i_fajerkiZ pytaniami słuchaczy na wykładach oraz dziennikarzy bywa tak, że nie pytają o to, co ja bym chciał najbardziej… tylko o to, co ich interesuje. I jest to całkiem normalne. Nie ma więc co się obrażać na rzeczywistość, raczej próbować ją zrozumieć. W okresie przedwyborczym w mediach tematyka się zmienia. Zapytania kręcą się wokół programów, sondaży i spraw pilnych do załatwienia. W sumie to dobrze, bo przynajmniej w części dotyczy to spraw ważnych a dyskusja jest jak najbardziej sensowna. Przynajmniej powinna.

Redaktor Tomasz Kurs z olsztyńskiej redakcji Gazety Wyborczej i do mnie zwrócił się ze swoistą ankietą. Wypowiadam się w niej jako zwykły obywatel. Naukowo zajmuję się owadami i ekologią a nie politologią, ekonomią czy socjologią. Ale przecież poza sprawami zawodowymi jestem obywatelem, więc dlaczego nie miałbym wyrażać swego zdania w sprawach ogólnospołecznych? Do sejmu czy senatu nie kandyduję, wypowiadam swoje myśli tak jak każdy obywatel. Przecież wybieram nie z przypadku czy losowania ale z własnej decyzji.

Nie wychodzić z własnego, wąskiego ogródka? Bo można się narazić, może komuś się nie spodoba? Różnic można się pięknie i dyskutować podobnie, nie tylko na tematy czysto akademickie.

W przesłanym zestawie pytań nie było spraw, moim zdaniem, na prawdę najważniejszych, tj. dotyczących problemów, związanych z trzecią rewolucją technologiczną. Świat bardzo szybko się zmienia i ważne jest, abyśmy nie zostawali w cywilizacyjnym ogonie. Mam na myśli zmiany potrzebne w edukacji oraz w zakresie odnawialnych źródłach energii. Ale skoro muszę poruszać się w narzuconych koleinach moje propozycje są następujące (najważniejsze sprawy do załatwienia w kraju.

na TAK

1. ( Wprowadzić specjalny program zmniejszania bezrobocia wśród młodych) Chodzi o zmiany cywilizacyjne a nie jakieś "roboty publiczne". Pozostawiając poza aktywnością zawodową najbardziej kreatywną i dynamiczną część społeczeństwa, zostajemy cywilizacyjnie w tyle. Wiąże się to drugoplanowo z głębokimi zmianami systemie edukacji (jako społeczeństwo powinniśmy nadać edukacji priorytetowe znaczenie, a nie jak od lat kilkudziesięciu edukacja w zasadzie postawiona została samej sobie, na obrzeżach wszelkich strategicznych reform, "sprywatyzowana" i zapomniana, bez strategicznych celów). Edukacja to inwestycja a nie filantropia. W krótkiej perspektywie potrzebna jest dobrze zorganizowania edukacja pozaformalna i ustawiczna, nakierowana na nowe technologie, lepsze funkcjonowanie społeczne (w tym współpraca i zaufanie), w tym ułatwianie wchodzenia na rynek poprzez start-upy itd. Bez stworzenia miejsc pracy w kreatywnej gospodarce młodzi ludzie dalej będą wyjeżdżać do innych regionów Unii Europejskiej.

2. (łączone bo dotycz a tego samego Opodatkować rolników na równi z innymi obywatelami. Dokończyć reformę emerytalną poprzez zniesienie przywilejów górników, służb mundurowych, sędziów i prokuratorów). Oba punkty to archaizmy z minionej epoki, teraz tylko utrudniają funkcjonowanie państwa i są niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych grup zawodowych (tak jakbyśmy chcieli bronić stosowania sochy w rolnictwie, bo przed wiekami tak było dobrze). Świat się po prostu bardzo szybko zmienia i dawne rozwiązania są nieadekwatne do współczesnych wyzwań. Musimy na nowo przemyśleć wiele socjalnych rozwiązań. System składek społecznych (KRUS, ZUS) trzeba szybko uprościć i ujednolicić, w tym uprościć system emerytalny, aby był adekwatny do rynku pracy XXI wieku a nie XIX wieku ( i państwa policyjnego z minionej epoki). To są drobne zmiany, ale konieczne. Zupełnie inaczej musimy wspierać grupy najsłabsze w społeczeństwie (w tym ubezpieczenie zdrowotne jak i emerytalne). Górnictwo to archaizm i kula u nogi, blokuje inwestycje w energię odnawialną, generuje zmiany klimatu (a skutkami są m.in. rosnąca fala migracji). Czas dostrzec zmiany jakie zaszły w społeczeństwie i gospodarce.

3. Przyjąć imigrantów według ustaleń, które zapadły w Unii Europejskiej) W tym względnie imigranci są niejako sprawą drugorzędna, znaczenie ważniejszą jest wzmacnianie Unii poprzez wspólne radzenie sobie z ogólnymi problemami. Nie ma dla nas sensownej alternatywy - tylko poprzez rosnącą integrację europejską będziemy bezpieczni gospodarczo i militarnie (jeśli jest jakaś alternatywa to proszę mi ją opisać). Fala imigrantów ujawniła słabość i niedomagania Unii, także w zakresie solidarności. Sami, jako Polska, nie sprostamy wyzwaniom współczesnego świata, także w zakresie bezpieczeństwa (obronności). Nie szukajmy sojuszników za oceanem kosztem europejskich sąsiadów. Niezależnie od przyjmowania fali imigrantów teraz, Polska musi szybko nauczyć się asymilacji oraz świadomej polityki imigracyjnej. Imigranci są dla nas także szansą na rynku pracy (wobec zaistniałej dziury demograficznej i emigracji wielu młodych, wykształconych ludzi), np. w rolnictwie brakuje rąk do pracy (zwłaszcza prostych prac nie wymagających dużej wiedzy i kwalifikacji). Ponadto tak jak USA możemy "drenować" mózgi, tj, przyjmować osoby ambitne, kreatywne i w potrzebnych nam kwalifikacjach. Wymaga to w Polsce dużej i szybkiej pracy (a nie jałowego ględzenia). Ergo: imigranci to dla nas szansa na solidarne, europejskie rozwiązywanie problemów (dlaczego mamy Greków, Włochów, Niemców, Hiszpanów itd. zostawiać samych w kłopocie?) i budowanie silnej i sprawnej Unii Europejskiej (nie mamy żadnej sensownej i poważnej alternatywy!) oraz szans dla nas na pozyskanie niezbędnych rąk do pracy (także w interesie przyszłych emerytów). Pozorne zagrożenie jest dla nas szansą. Tylko trzeba umieć ją wykorzystać (samo się nie zrobi).

4. (Doprowadzić do tego, by Polska przyjęła euro.) Wiąże się to z pogłębieniem integracji europejskiej. We współczesnym, globalnym świecie nie ma dla nas mądrzejszej alternatywy niż Unia Europejska. Mimo wad i niedoskonałości. Ale te wady trzeba likwidować, samo narzekanie antyeuropejskie nie przybliża nas do żadnego sensownego rozwiązania. Unia wymaga dużej pracy i wysiłku integracyjnego i Polska może oraz powinna w tym aktywnie uczestniczyć, bez czekania i stania z boku w roli Smurfa Marudy. Ale czy jest sensowniejsza dla nas alternatywa? Samotność i izolacja? Może jakaś enigmatyczna "unia wyszehradzka"? Spełnienie wymogów strefy euro to zwiększenie dyscypliny gospodarczej, która i tak nam jest potrzebna. Euro może być dodatkowym bodźcem motywacyjnym i wskaźnikiem osiągniętego sukcesu.

na NIE

1. (Zlikwidować finansowanie przez państwo nauki religii w szkołach) Na nie, bo jest to problem zastępczy, niejako ideologiczne odreagowanie na głupie postępowanie jednej partii. Gdybyśmy wyrzucili religię ze szkół, równie dobrze możemy domagać się aby WF finansowały kluby sportowe, a fizykę przemysł motoryzacyjny. Państwo w zakresie edukacji musi finansować wiele różnych rzeczy. Potrzebne są raczej zwiększone nakłady na edukacje a nie jakieś histeryczne "szukanie winnych" i wyrzucanie ideologiczne rożnych elementów.

W ramach podsumowania chciałbym podkreślić, że dobry program wynika ze spójnej koncepcji a nie zbioru chwytliwych lub aktualnych tematów, głosów niezadowolonych itd. Tak jak w nauce potrzebny jest spójny paradygmat, a którego wyprowadzić można dowolną hipotezę, adekwatną do kontekstu i potrzeby chwili. Odnoszę wrażenie, że brakuje nam poważnych i pogłębionych dyskusji nad pryncypiami, nad sprawami najbardziej podstawowymi. Świat zmienił się nieodwołalnie i bardzo głęboko. Stare rozwiązanie się już nie sprawdzają. Są jak za ciasne buty. Politycy zamiast wymyśleć nowe rozwiązania i przekonywać do nich społeczeństwo bardziej starają się zaspokoić aktualne oczekiwania, często rozbieżne, niespójne, sprzeczne. Bradzie przypomina to zabiegi na estradzie i poszukiwanie szybkiego poklasku niż odpowiedzialne myślenie o sprawach publicznych…

A oto zestaw zagadnień wg Gazety Wyborczej (najważniejsze sprawy do załatwienia w kraju).

1. Zapewnić szybki dostęp do wszystkich lekarzy publicznej służby zdrowia

2. Wprowadzić minimalną stawkę godzinową, by podnieść płace

3. Wprowadzić specjalny program zmniejszania bezrobocia wśród młodych

4. Ograniczyć do minimum nadużywanie „umów śmieciowych"

5. Wprowadzić program tanich mieszkań na wynajem

6. Zwiększyć wspieranie z budżetu państwa osób, które zdecydują się na dzieci

7. Zalegalizować związki partnerskie, także jednopłciowe

8. Zlikwidować finansowanie przez państwo nauki religii w szkołach

9. Opodatkować rolników na równi z innymi obywatelami

10. Dokończyć reformę emerytalną poprzez zniesienie przywilejów górników, służb mundurowych, sędziów i prokuratorów

11. Doprowadzić do tego, by Polska przyjęła euro.

12. Przyjąć imigrantów według ustaleń, które zapadły w Unii Europejskiej

 

Link do tekstu w Gazecie wyborczej

Hotel dla pszczół na Olsztyńskich Dniach Nauki

sczachor

dninauki_szkolaW czasie wrześniowych, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 2015, gdy przechodziłem obok biblioteki, zauważyłem grupę szkolną wraz z nauczycielami, obserwującą nasz gliniany hotel dla pszczół. W taki niespodziewany i nieplanowany sposób nasza ekoinstalacja wzięła udział w Dniach Nauki. Edukacja pozaformalna w praktyce.

Budowaliśmy gliniany hotel dla pszczół także z myślą o efekcie edukacyjnym. Ale myślałam, że będzie to przekaz skierowany do studentów. A tymczasem znajduje szersze zastosowanie. Nie wiem czy nauczycielki wiedziały o zadaniach takiego "hotelu" i z myślą o jakich owadach został zbudowany. Skoro jest jednak zainteresowanie, to musimy pomyśleć o uzupełnieniu. Na pewno przyda się mała tablica edukacyjna z qr kodami, kierującymi do szerszych opisów i wyjaśnień (objaśnień przyrodniczych). I zapewne uzupełnimy o nowe małe budowle dla owadów. Leżące kłody to siedlisko dla saproksylobiontów (mieszkańców dziupli i próchniejących drzew). Będzie więc okazja opowiedzieć nie tylko o owadach zapylających ale i o roli bezkręgowców w dekompozycji martwej materii organicznej.

W 2016 roku, w czasie Nocy Biologów oraz Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki zaproponujemy coś bardziej kompleksowego dla szkół i miłośników przyrody.

 

Nauka w puszce - Olsztyńskie Dni Nauki

sczachor

nauka_w_puszceNauka w puszce czyli odkrywamy czym jest nauka jako proces.

Metoda naukowa poznawania świata bez wątpienia przyczyniła się do znaczącego postępu technologicznego i rozwoju cywilizacji. Ale na czym polega metoda naukowa? Co to jest nauka? Czynności, które wykonują naukowcy w czasie swojej pracy? Filozofowie i metodolodzy nauki od dawna się na tym zastawiają i próbują dociec istoty poznania naukowego. Na uniwersytetach uczymy metody naukowej, niezależnie od dyscypliny. Czasem zapominamy, że najważniejszym przyrządem badawczym… jest mózg człowieka.

Jak pokazać czym jest nauka? Jedną z możliwości jest edukacyjna zabawa w odgadywanie tego, co jest w puszce. Przy okazji obserwując siebie samego w tym procesie. W ubiegłym roku, w czasie konferencji w Centrum Nauki Kopernik, uczestniczyłem w zajęciach pt. „Nauka w puszce”. Pomysł mi się spodobał. Zmodyfikowałem, rozbudowałem i przećwiczyłem ze studentami, zarówno na studiach licencjackich i magisterskich (Wydział Biologii i Biotechnologii). Refleksje i spostrzeżenia powoli spisuję.

W czasie Olsztyńskich Dni Nauki w środę (10-11.30, 12-13.30) i piątek (16-17.30), można będzie uczestniczyć w takich zajęciach (zapisy na stronie http://dninauki.uwm.edu.pl/). Czym jest poznanie naukowe i z jakimi problemami spotykają się naukowcy w swojej pracy? Na czym polegają metody naukowe? Jak odkryć to, co jest w puszce bez jej otwierania? W czasie zajęć uczestnicy w pracy zespołowej odkrywać będą, za pomocą prostych i dostępnych metod, zawartość tajemniczych puszek. Odkrywać będą metody, jakimi posługują się naukowcy w codziennej pracy. Jaki wpływ na obserwacje i wstępne hipotezy ma dotychczasowe doświadczenia i wiedza o świecie? Czy w nauce potrzebna jest kreatywność, umiejętność dyskusji i pracy zespołowej? Czym jest kontekst odkrycia a czym kontekst uzasadnienia?

Wspólna zabawa będzie miała swoją kontynuację w internecie a uczestnicy warsztatów będą mogli zamieścić swoje raporty z badań zawartości puszki: Napisz czym jest nauka i metody naukowe, opierając się na ćwiczeniach z puszkami. Zachowaj typowy układ publikacji naukowej (raportu naukowego): Wstęp z celem, zastosowane metody, wyniki, dyskusja (interpretacja wyników, refleksje), piśmiennictwo czyli cytowana literatura. Prześlij na adres: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl lub zamieść jako komentarz pod niniejszym wpisem. 

Wspólnie możemy tworzyć teorię puszkowatości świata (ogólna teoria puszkowatości). Nauka może być fascynująca i przyjemna. Zapraszam.

Potwierdzanie potwierdzenia czyli koszty nieufności

sczachor

11988600_924382947634191_6187992983704226132_nNa wydajność pracy wpływa wiele czynników. Chciałbym wspomnieć o zaufaniu społecznym. Gdy go brakuje, koszty pracy rosną. Męczy mnie to już od dłuższego czasu i wielokrotnie się „wyłuszczałem" i buntowałem. A problem narasta. Jego rozwiązanie tkwi w nas.

Nieufność niszczy relacje i powoduje stratę czasu. Marnuje papier. Bo na przykład poproszony zostałem o napisanie zaświadczenia o udziale studentów w akcji edukacyjnej i konferencji oraz wygłoszenie referatu. Napisałem, dlaczego nie (szkoda mi studentów). Ale z wewnętrznymi oporami.

Praca ze studentami była przyjemnością, razem, w formie projektu uczyliśmy się w działaniu. Jestem z nich zadowolony. Udział studentów udokumentowany został w kilku artykułach prasowych i internetowych, wszystko, łącznie ze zdjęciami do szybkiego sprawdzenia i zweryfikowania. Po co więc pisać zaświadczenie o udziale? „Wydaję mi się, że będzie potrzebny oficjalny papierek”…

Dlaczego? Doszliśmy już w nieufności biurokratycznej do absurdu - czy nie wystarczy, że student napisze o swoim udziale? Nie wierzyć słowu? Skoro napisał, że brał udział i wygłaszał referat, to dlaczego w to wątpić? Przecież zazwyczaj łatwo to można sprawdzić, w kilka sekund znaleźć potwierdzenie w sieci (internecie), gdyby ktokolwiek nie ufał studentowi. A tak trzeba poświęcić czas na zmniejszanie nieufności i marnować papier. Rosną więc koszty społeczne i materiałowe. Mnie to pisanie zaświadczeń zajęło łącznie kilkanaście minut, z postawieniem pieczątek i spotkanie się ze studentami – kilkadziesiąt minut. Do tego trzeba doliczyć czas, jaki sami studenci zmarnowali na „zdobywanie” potwierdzenia. Łącznie to pewno będzie jeden dzień roboczy. Zmarnowany. A ile ich marnujemy w skali kraju? No ale cóż, starają się o stypendia, piszą podanie, do liczne papiery muszą być….. Inaczej wyglądałoby mało „solidnie”. Sami to nakręcamy. Mamy mniejszą wydajność pracy nie dlatego, że jesteśmy leniwi i krócej pracujemy. Dużo czasu bezproduktywnie marnujemy w wyniku zbędnej i przesadnej nieufności, owocującej przerostem papirologii potwierdzającej wszystko. Ważne jest to, co w papierach.....

Nieufność przyczynia się do marnowania czasu i papieru.

Inny przykład. Studenci skradając prace dyplomową muszą jednocześnie podpisywać oświadczenie, że nie jest ona plagiatem…. Jakby nie było imienia i nazwiska na stronie tytułowej. Kolejnym krokiem pewno będzie notarialne potwierdzanie autentyczności tego oświadczenia (bo jeśli student świadomie popełnił plagiat, to dlaczego miałby nie napisać kłamstwa w oświadczeniu?). Sami to nakręcamy. I sami się w tym źle czujemy. A teczki dokumentów, których nikt tak naprawdę nie czyta, systematycznie rosną. Już nie tylko nauczyciele w szkołach ale i wykładowcy na uczelniach wyższych coraz więcej czasu spędzają przy papierach…. Tworząc potwierdzenia swojej pracy. Kulturo korporacji witaj! Narzekamy na absurdy ale pokornie mnożymy sterty zbędnych dokumentów.

Teraz niezbędnym elementem każdym konferencji naukowej czy seminarium jest wystawianie dyplomu/zaświadczenia o uczestnictwie, wygłoszeniu referatu itd. Pracownicy uniwersyteccy w pokorze i skrupulatnie gromadzą potwierdzenia tego, że żyją i myślą. Tysiące godzin na tworzenie tego "świata potwierdzonego" idą i tony papieru. Zjawisko nieustannie narasta i się potęguje. Mnie już po prostu emocje ponoszą. Czas się zbuntować! Przecież to najbardziej od nas samych zależy!

Politycy, którzy napędzają rosnącą nieufność, przyczyniają się do obniżania wydajności pracy, a w konsekwencji do niższych zarobków Polaków. Uśmiech i życzliwość zamiast nieufności, nakręcającej zbędą biurokrację.

 

ps. ilustracja zaczerpnięta z Facebooka, autorstwo uwidocznione w grafice

Woda, las, człowiek czyli wystawa na Olsztyńskie Dni Nauki

sczachor

11259743_10206685162281073_7688636768566669688_n

Na tegoroczne Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, wspólnie z prof. Katarzyną Glińską-Lewczuk, przygotowuje wystawę pt. "Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze". Będzie to wystawa zdjęć z krótkimi opisami oraz QR Kodami, linkującymi do obszerniejszych artykułów i filmów (wykorzystanie mobilnego Internetu). Będzie to fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologiczne ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i raz zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązaniu bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.

11988345_10206685162681083_6134352374236628250_n

O imigrantach... bo zostałem wywołany do tablicy

sczachor

oimigrantachRzeczywistość wokół nas jest wielowymiarową całością. Wbrew moim pierwotnym założeniom nie da się pisać tego bloga tylko o nauce i problemach życia uniwersyteckiego. W wielu problemach ludzie (także za pośrednictwem dziennikarzy) zwracają się w stronę uniwersytetów i do naukowców, z najróżniejszymi pytaniami, czasem odbiegającymi od zawodowych kompetencji. I trudno nie odpowiadać, trudno unikać jasnych deklaracji czy dzielenia się przemyśleniami. Byleby nie mylić kompetencji.

Dwa dni temu zadzwoniła pani redaktor z Gazety Olsztyńskiej i zapytała czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie imigrantów. Dzisiaj się ukazało w formie jednozdaniowej sondy, z podpisem „prof. UWM.” Na początek warto wyjaśnić cóż to znaczy. Ani w mojej intencji, ani zapewne ze strony redakcji, ten skrót „prof.” nie odnosi się do kompetencji. Jest to tylko uzupełnienie nazwiska w celu zwiększenie rozpoznawalności osoby. I nic więcej.

Jestem biologiem, ekologiem. W tej dyscyplinie zdobywałem stopnie naukowe i tylko w tym obszarze umieszczony przed nazwiskiem „dr hab.” informuje o kompetencjach. W niczym więcej. Zatem o emigrantach wypowiadam się jako przeciętny człowiek (a nie jako naukowiec). Jest to wypowiedź osobista bez poparcia autorytetem dogłębnych badań naukowych. W tym sensie nie różni się od każdej innej ulicznej sondy.

Po tym przydługim wstępie pozwolę sobie rozwinąć i bardziej uzasadnić moją „gazetową”, lakoniczną wypowiedź (tak jak mówiłem przez telefon, a pani redaktor musiała samodzielnie skrócić do jednego, syntetycznego zdania). Nie jesteśmy przygotowani na imigrantów, bo jest to zjawisko w tej skali dla nas, Polaków, zupełnie nowe (nie mamy doświadczeń z przeszłości i jeszcze mentalnie nie przywykliśmy do tego, że jesteśmy bogaci i to do nas zwracają się z próbą o wsparcie a nie odwrotnie). Na nowe zjawiska i procesy nigdy nie jesteśmy przygotowani w pełni. Można prognozować, planować i przygotowywać się, ale jeśli coś pojawia się pierwszy raz to wcześniejsze wyobrażanie i przygotowania nie zawsze są trafne.

Nie jesteśmy przygotowani kulturowo, organizacyjnie i materialnie. Bo przegapiliśmy. Przecież problem narastał od lat i można było przewidzieć (ale myśleliśmy, że nie do nas imigranci zawitają i że solidarność wobec Greków czy Włochów… nie dotyczy nas…). Ale jako społeczeństwo wolimy odkładać na później, bo jakoś to będzie. O skali nieprzygotowania kulturowego przekonać się można po temperaturze dyskusji, czasem wręcz histerycznych i katastroficznych. "Kiedy nie panujesz nad rzeczywistością, zaczynasz krzyczeć. Obrażasz, potępiasz. To przejaw nie siły, lecz słabości." Kiedy nie rozumiemy rzeczywistości chętnie przyklaskujemy nawet najdziwniejszym teoriom spiskowym, bo jedna prosta zasada tłumacząca całą zagmatwaną rzeczywistość. Rzetelna wiedza o świecie jest więc najlepszym przygotowaniem na wszelkie zaskakujące sytuacje. Jest jak dobra mapa – nawet gdy zmienimy trasę marszu, lub się zagubimy, to dzięki dobremu odwzorowaniu szybko możemy odleźć drogę i podjąć sensowne działania (jeśli mapa jest zła i z błędami, to i tak wylądujemy na manowcach). Na nieprzewidywalną przyszłość najlepszym zabezpieczeniem jest dobra wiedza o świecie i rozumienie zachodzących zjawisk. Oraz umiejętność podejmowania kreatywnych działań i odwaga podejmowania decyzji. Podobnie z etyką (moralnością) - jeśli do wzoru podstawić nowe liczby, to i tak działa.

Nie jesteśmy przygotowani ale musimy działać natychmiast. Tak jak z deszczem, gdy zacznie padać. Nie ważne jest czy mamy parasol czy nie, musimy coś zrobić. Deszcz nie poczeka aż się namyślimy. W tym sensie jesteśmy już przygotowani na przyjęcie imigrantów. Wszystko co potrzeba mamy w zasięgu ręki. Potrzebne są działania doraźne jak i długofalowe, przemyślane na kilkadziesiąt lat do przodu. Potrzeba nam kreatywnych i niestandardowych działań. Zarówno w sferze kultury, organizacji jak i etyki. I umiejętność podejmowania szybkich decyzji. A raczej odwaga, bo przecież w niestandardowych działaniach zawsze można popełnić jakieś błędy… Błędy można poprawiać a zmarnowanego czasu się nie cofnie (nie ma maszyny do podróży w czasie).

Prawdziwe złoto hartuje się w ogniu. Dzięki tej trudnej sytuacji możemy zobaczyć jacy na prawdę jesteśmy. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Odnoszę to do spraw czystko polskich jak i europejskich. A na koniec ogólnoludzkich. Bo problem z imigrantami to także solidarność (lub pozostawienie samych sobie) z Grecją czy Włochami. Czujemy się Europejczykami czy nie?

Żyjemy na jednej planecie i nie da się jak na wakacjach „zarezerwować” (czytaj bezprawnie zawłaszczyć) parawanem kawałka nadmorskiej plaży. Obecne problemy z imigrantami są pokłosiem wojen, toczących się w innych niż Europa zakątkach świata (może powinniśmy tam dużo wcześniej interweniować, nawet wysyłając wojsko i ryzykując życie?). Żyjemy w globalnym świecie i gdziekolwiek źle się dzieje, to i tak do nas w tej czy innej postaci dojdzie. A może być dużo gorzej, bo jeśli wraz z ocieplaniem się klimatu podniesie się poziom oceanów to zalane zostaną najludniejsze tereny Ziemi. I wtedy znacznie większa fala uchodźców dotrze także i do nas. I niczym ich nie zatrzymamy, ani drutami, ani murami, ani czołgami. Dlatego już dziś warto myśleć o ograniczeniach z emisją dwutlenku węgla i nakładać na siebie, solidarnie z innymi, zobowiązania i samoograniczenia.

Mamy wpływ na to, co się dzieje na Ziemi. I chcemy czy nie musimy być za wspólne losy odpowiedzialni. Czy to w Europie czy na całym świecie. Wymaga to wiedzy (o tym jak funkcjonuje świat) jak i woli współpracy (z innymi, a nie tylko ze sobą). Nie odizolujemy się od reszty parawanem tak jak nad Bałtykiem w kurortach….

Podsumowując: choć nie jesteśmy przygotowani to już od zaraz musimy działać. Wszystko to, czego nam potrzeba do działania, już mamy. Teraz pora na szybkie decyzje w ciągle zmieniających się warunkach zewnętrznych. By działać na początek doraźnie, a potem długofalowo i z myśleniem o zaradzeniu przyczynom a nie tylko skutkom. W tych kłopotliwych dla nas sytuacjami, jako Polacy, mamy szansę zobaczyć siebie w działaniu. Jacy na prawdę jesteśmy. A jeśli odbiega to on naszych wyobrażeń i nas samych, to niech będzie to dla nas wyzwaniem do pracy nad sobą samym.

Kątnik domowy co po kątach się włóczy (taki mój prywatny imigrant)

sczachor

ktnikW mieście trzymanie w domu psa lub kota może być kłopotliwe, także i dla zwierzęcia. A chciałoby się mieć u boku jakieś zwierzątko. By popatrzeć, cieszyć się widokiem (już pogłaskać nie zawsze). Można jednak się cieszyć światem bez kupowania i posiadania czegoś na własność. Do mieszkania czasem wlatują różne owady czy pojawiają się inne bezkręgowce nielotne. Wielokrotnie o tych spotkaniach pisałem.

Od kilku dni widuję u siebie dużego kątnika. Pająk jest słusznych rozmiarów, może wzbudzać przerażenie. Ale ja mu krzywdy nie zrobię. A i obaw nie mam. Niech sobie mieszka kątem ten dziwny sublokator czy może nawet imigrant zza okna lub progu. Nie muszę go karmić, sam sobie złowi jakieś owada, który przez uchylone okno wleci do domu. Na przykład przyczajonego komara.

Kątnik domowy (Tagenaria domestica) – bo to chyba on u mnie zamieszkał - to pająk z rodziny lejkowcowatych (Agelenidae). Nazwa rodziny bierze się od sposobu budowania sieci łownej. Sieć składa się z rurki mieszkalnej, która z przodu rozszerza się lejkowato, a dolna część przechodzi w rozległy „dywan” z licznymi nićmi sygnalizacyjnymi. Nici te, gdy są potracone przez inne drobne zwierzęta, sygnalizują o obecności ofiary - pająk wybiega z wymoszczonej kryjówki i atakuje ofiarę. Ślady konsumpcji są widoczne w postaci pozostawionych powłok chitynowych jego ofiar. Gdyby sprzątał po sobie te truchła, toby gospodynie nie drażniła jego obecność.

W budowie sieci kątniki przypominają niektóre larwy chruścików bezdomkowych – budują i polują podobnie, tyle że chruściki żyją pod wodą.

Kątnik domowy jest gatunkiem synantropijnym. Nie ma określonej pory godowej, rozmnażać się może przez cały rok. Pająki te żyją do kilku lat. Ciekawe jakiego wieku jest mój gość i czy długo u nas zabawi. Dorosły kątnik – wraz z odnóżami – dorasta do 8 cm długości. Potrafi szybko biegać. Prowadzi nocny i skryty tryb życia. Najczęściej o jego obecności dowiadujemy się, gdy spotkamy do w umywalce, wiadrze czy w wannie, gdzie wpadnie w czasie nożnych wędrówek. Jeśli długo tam posiedzi, w czasie naszej nieobecności, to znajdujemy jedynie martwego. Bo ileż można przeżyć w takiej pułapce bez jedzenia?

Kult cargo czyli komunikacja na uniwersytetach (konferencje, wykłady i referaty)

sczachor

pokazac_kopernik_1Przez lata uniwersytet był dla mnie wartością samoistną, traktowałem jako kuźnię innowacyjności i lidera dobrych zmian. Po ponad 30 latach przebywania w murach uczelni wyższej najdelikatniej rzecz ujmując czuję niedosyt. Z dużym bólem i zawodem patrzę na skostnienie środowiska akademickiego. Nie jesteśmy liderami komunikacji i przekazywania wiedzy, raczej rdzewiejącym i oderwanym od życia dworskim skanerem, żyjącym w złudnym samouwielbieniu. Jest postęp, nie przeczę, ale zbyt wolny w stosunku do potrzeb i zmieniającego się świata i raczej generowany ze środowiska zewnętrznego. Często nieudolnie i z opóźnieniem przejmujemy jedynie to, co inni wymyślą. Jakbyśmy nie zauważyli, że świat się zmienił w zakresie komunikacji i potrzeb. A często przejmujemy cudze wzorce jedynie w ich zewnętrznej powierzchowności, bez zastanawiania się nad istotą i sensem. W rezultacie klonujemy atrapy. Taki konferencyjny kult cargo, pusty rytuał oderwany od kontekstu. W szybko zmieniającym się świecie i zmieniającym się kontekście dawniej sensowne i dobre rozwiązania, zmieniają się w pusty i nieefektywny rytuał.

W swym narcyzmie konferencyjno-wykładowego rytuału (nastawionego na korporacyjny wyścig szczurów) nie szanujemy ani studentów, ani słuchaczy w czasie konferencji, sympozjów, zebrań naukowych. Powierzchownie wszystko gra: jest mówca, jest sala, jest wykład. Ale jest jak łazienka u Solskich z filmu „Kogiel mogiel”. Nastawieni jesteśmy na korporacyjny splendor, punktozę (zdobywanie punktów i wyników na papierze) a nie na rzeczywistą dyskusję czy przekaz informacji. Nieliczne jaskółki nie czynią jeszcze wiosny. W swojej masie jesteśmy skostniali. Uniwersytety i środowisko akademickie nie jest liderem w edukacji i komunikacji międzyludzkiej. A ja bym chciał, żeby był….

Symboliczne oddają to ostanie zmiany w procedurze habilitacji (już nie przewód a postępowanie). Uproszczono, więc niby dobrze, ale komisja analizuje tylko papiery, nie widzi człowieka. A co ważniejsze nie ma wykładu habilitacyjnego. Kiedyś habilitacja uprawniała do prowadzenia wykładów na uniwersytecie. Była więc część badawcza ale i wykład, oceniany, czy delikwent potrafi prowadzić wykłady. Nie tylko prowadzenie badań ale i komunikowanie w piśmie (publikacje) i w mowie na uniwersyteckich wykładach przesądzały o awansie i dopuszczeniu do prowadzenia wykładów. Symbolicznie oddaje to utratę z pola widzenia dbałość o jakość wykładów. Dydaktyka się nie liczy, liczą się punkty, często zbierane w zespołowych publikacjach – więc nawet na 100% nie wiadomo czy ubiegający się o stopień potrafi sam pisać (formułować myśli na piśmie). Może jest tylko członkiem zespołu? Zespoły to ważna rzecz, umiejętność pracy zespołowej należy premiować. Ale nie można zapominać o innych ważnych umiejętnościach. Zapomnieliśmy….

Może dlatego studenci tak mocno narzekają na jakość dydaktyki i tak mała jest frekwencja na wykładach? Poszukajmy drzazgi w swoim oku, zanim zaczniemy oskarżać studentów o niski poziom i brak ambicji etc. Ilekroć jestem na konferencjach naukowych czy zebraniach naukowych, tylekroć czuję się jak student. Siedzę na sali i słucham, staram się w czuć w tę rolę. I najczęściej nie jest dobrze. Jest mało komunikatywnie, jest więcej rytuału niż komunikacji. Po wielokroć mówca mówi w obecności słuchaczy a nie do nich, przekazuje mało interesujące informacje (czasem już nieaktualne), mówi nie na temat. Rytuał dla rytuału, kult cargo…. I nic dziwnego, że wieje nudą. Wystarczy rozejrzeć się po sali, by zauważyć ile osób słucha… ile myśli o niebieskich migdałach, patrzy w smartfony czy tablety.

Zapominamy o efektywności i sensie. Zamiast komunikacji, dostosowanej do czasów i słuchaczy, mamy pusty rytuał i korporacyjną celebrą. Służy jedynie budowaniu splendoru na wewnątrzakademickim dworze….

Brak dbałości o efektywną komunikację widać już na etapie projektowania sal dydaktycznych, jak Polska długa i szeroka. To także brak wiedzy o języku ciała, o roli przestrzeni, wygodzie słuchacza, inteligencji wielorakiej, wielokanałowym przekazywaniu informacji i roli emocji w słuchaniu i zapamiętywaniu. Duże pieniądze na rozbudowę kampusów uniwersyteckich w wielu miastach… i powstają audytoria niefunkcjonalne. Mówca gdzieś schowany za murem stołu prezydialnego, jakby bronił zamku przez atakiem Tatarów. Stoją tablice multimedialne, ale są wykorzystywane najczęściej jedynie jako ekran. Jest rzutnik multimedialny… to pewnie trzeba na nim coś wyświetlić. Są więc długie teksty (ani to można przeczytać, bo małe litery, ani słuchacze nie są analfabetami, by cały tekst im odczytywać na głos). Kiedyś wykładowcy odczytywali z pożółkłych karteczek, teraz czytają z ekranów monitora. I tak są projektowane sale – by dobrze się czytało siedzącemu wykładowcy a nie dobrze przemawiało do ludzi tu i teraz. Zła przestrzeń to tak, jakby ogon kręcił psem. To nie technika służy nam, byśmy wygodniej przemawiali i prezentowali treści, ale my jesteśmy dla techniki, żeby ją obsługiwać. Do tego dochodzą złe przyzwyczajenia. Trzeba się mocno natrudzić by jakoś sznurkami połatać złą przestrzeń, wyjść zza barykady stołu prezydialnego. Owszem taki stół dodaje zasiadającemu gremium splendoru, widać kto jest na honorowym miejscu, ale utrudnia kontakt i komunikację, stwarza bariery dla obu stron.

Liderów trzeba szukać poza uniwersytetami. Przykład z Centrum Nauki Kopernik (górne zdjęcie), otwarta przestrzeń ułatwiająca kontakt i dialog. Łatwa aranżacja sali, od razu powiązanie z udostępnianiem wykładów w internecie (bo ktoś nagrywa by potem udostępnić). Jest dużo dobrych rozwiązań, ale widzę je głównie poza uniwersytetami! Nasi studenci przywykli do nieefektywnych rozwiązań, myślą że tak trzeba. I powielają potem w pracy, gdy opuszczą mury uniwersytetu.

Przykład z dużej konferencji w Warszawie dla nauczycieli. Wykład pani z banku. Nie było przed jej nazwiskiem tytułów naukowych, ale jeździła po świecie. Mówiła. Nie czytała z kartki czy z ekranu, po prostu przemawiała, mając cały czas kontakt wzrokowy z publicznością. Prawie cały czas słuchałem, dużo rozumiałem i zapamiętałem. Ale wykład miał także utytułowany profesor, filozof. Czytał z kartki. To był odczyt a nie wykład. Piękny, finezyjny język. Były tylko krótkie chwile, gdy byłem się w stanie skupić. Siedziałem i rozmyślałem. Równie dobrze mogłem siedzieć nad rzeką. Wykład w jakimś stopniu może ukierunkowywał myślenie, ale bardziej byłem zirytowany nieadekwatnością wystąpienia niż treścią. Dopracowany język, obfitujący w specjalistyczne terminy. Chyba nic nie zapamiętałem. Odniosłem tylko wrażenie, że było o czymś ważnym. Nie było komunikacji tylko wrażenie i splendor. Skoro tekst napisany, to wolałbym go sam przeczytać. W trudnych miejscach zatrzymałbym się, poszukałbym gdzieś wyjaśnienia, może bym zrozumiał. Sens tego wykładu? Być może poczucie, że byłem na wykładzie kogoś ważnego, poczucie uczestnictwa w czymś dostojnym, mimo że nic nie zapamiętałem. A może były tam tylko banały wypowiedziane z namaszczeniem, ukryte za specjalistycznym słownictwem i żargonową (hermetyczną) stylistyką?

Ile razy student może czuć się dowartościowany na takim wykładzie, gdzie jedynie jest obecne domniemane dostojeństwo? Są mądrzejsi niż nam się wydaje. Znacznie szybciej wychwytują banały ukryte w rytualnym dostojeństwie.

Owszem, kiedyś odczyt miał sens. Bo książki i czasopisma były trudno dostępne, czas publikacji był długi. Więc odczyt był głównym źródłem zdobywania wiedzy. A teraz? Teraz jest to nieefektywny rytuał, w ogóle nie uwzględniający wieków doskonalenia sztuki retoryki oraz najnowszych odkryć w zakresie mózgu i psychologii myślenia.

Kontekst wiele zmienia. Taki sam odczyt 50 lat temu miałby sens, dzisiaj jest w dużym stopniu skansenową rekonstrukcją historyczną. Żyjemy w epoce nadmiaru treści i łatwego dostępu do wiedzy. W deficycie jest myślenie i rozumienie. Na tym powinniśmy się skupić na salach wykładowych. Jeśli chcemy, żeby nas studenci słuchali i żeby w ogóle byli. Nie mamy monopolu na upowszechnianie wiedzy i nie jesteśmy liderem.

c.d.n.

niżej przykładowe, przypadkowo wybrane zdjęcia z różnych sal i miejsc.

 ideatoriumkonferencja

kotowniakonferencja

filozofiakonferencja

O filozoficznym malowaniu kamieni i hybrydowej, wielowarstwowej komunikacji

sczachor

filozoficzne_malowanie_kamieniZ malowania kamieni z filozofami jestem zadowolony. Udało się. Dla mnie był to eksperyment na obcym gruncie, z tremą i obawami. Ale pomysł okazuje się dobry i warto go rozwijać. Mam nowe doświadczenia, spostrzeżenia i przemyślenia. Wykorzystam na zajęciach ze studentami w tym roku. A teraz, na gorąco kilka refleksji.

Dlaczego się zgłosiłem z malowaniem kamieni na Festiwal Filozofii – Filozofia i Sztuka? Okazja wydawała się dobra, bo tematyka dotyczyła refleksji i sztuki. Mówić o sztuce i filozofii czy ją przeżywać? Czy lepiej myśli się w ciszy dalekiej i męczącej pielgrzymki czy na głośnej konferencji? Sztuka, jako prosta czynność, ułatwiająca bycie ze sobą, tak jak na podwórku. Słowa są jak iskanie się a nie tylko przekazywanie informacji. Służą do tworzenie więzi. I chciałem to sprawdzić. W czasie malowania spotkałem filozofa, który zaczął pisać powieści. Bo mimo, że napisać wiele naukowych książek, także w językach kongresowych, to nie jest czytany (tak jakby chciał). W nadmiarze słów nie komentują jego książek. Bo zbyt dużo jest do komentowania i do przeczytania. A powieść? Ano zobaczymy, może forma nie odstraszy zupełnie innych czytelników i będą rozważać jego dyskretnie przemycane myśli filozoficzne? Myślę, że są to podobne poszukiwania nowych i bardziej adekwatnych form komunikacji w środowisku nie tylko akademickim. Nie jestem więc sam w tych swoich poszukiwaniach.

To nie pierwszy raz z tym „naukowo-konferencyjnym” malowaniem kamieni. Miałem już doświadczenia z dyskusjami przy malowaniu jako formą nietypowej kawiarni naukowej. Była też w maju realizacja na konferencji hydrobiologów (Warsztaty Hydrobiologiczne). Tam, wśród biologów wypadło lepiej bo, znacznie lepiej przyjęli organizatorzy (hydrobiolodzy) i bez oporów włączyli się w nowe wyzwania, odpowiednio planując w programie, jako element integracyjny. A uczestnicy odpowiedzieli licznie i ochoczo (ku mojemu zaskoczeniu, bo stereotypowo wydaje się, że naukowcy to "sztywniacy"). Ale tam, u hydrobiologów, za tym szalonym pomysłem stały dwie różne osoby, z różnych ośrodków akademickich i byli „swoi”, stąd może większe zaufanie do eksperymentu i eksperymentatorów. Ponadto sama forma warsztatowa konferencji hydrobiologicznej,  z nastawienie bardziej na wspólną pracę i badania a nie typowa konferencję. Myślowy przeskok był więc znacznie łatwiejszy.

Filozofowie przyjęli pomysł z mniejszą otwartością, z pewną rezerwą (myślę o organizatorach). Może dlatego, że zgłaszała to tylko jedna osoba i to „z innego podwórka”? Może zbyt odbiegało od dotychczasowych schematów i przyzwyczajeń? Początkowo moje zgłoszenie potraktowano standardowo, i wbrew sugestiom jak i opisowi, w programie umieszczono jako typowy referat (krótkie doniesienie). Ale się nie poddałem i sam, niejako na uboczu, dodatkowo zorganizowałem, poza programem dyskusyjne milczenie przy malowaniu kamieni. Bo przy wspólnym malowaniu można mówić ale nie trzeba. Można milczeć.

Postawiłem się na Festiwalu Filozofii w kłopotliwej sytuacji, odbiegając od schematów. Ryzykowałem, bo nie wiedziałem jaki będzie odbiór - wystąpienie zaplanowano w sesji pt. „Sztuka, osobowości, koncepty, osobliwości”. Być może za jakiś czas dowiem się, czy odebrany zostałem ze swoim pomysłem jako osobowość, koncept czy osobliwość. Ryzykowne przedsięwzięcia w 90% kończą się porażką. Taka ich specyfika. Tylko 10% kończy się sukcesem. Ale nie jest to szara przeciętność, więc warto zaryzykować. Notabene w nauce przeważają porażki, błędy, niepowodzenia. W publikacjach i podręcznika jest tylko wycinek naszej aktywności - ten zakończony już sukcesem. Ale bez porażek owe sukcesy nigdy by nie zaistniały. Eksperymenty i ryzyko są powinnością uniwersytetu. Bo jak mamy uczyć własnych studentów innowacyjności i ryzykowania, gdy sami nie ryzykujemy i nie poszukujemy innowacji? Gdy sami twórczo nie eksperymentujemy tylko toczymy się w utartych, bezpiecznych koleinach, zdobywają kolejne stopnie?

Zaryzykowałem bo jako naukowiec-przyrodnik wybrałem się na obce „podwórko”: do filozofów i artystów. Inny rytuał konferencyjny, inny język, inne zwyczaje. Prawie jak inna kultura. Od dłuższego czasu na różnych konferencjach, sympozjach, seminariach przyglądam się i próbuję zidentyfikować różne rytuały, zwyczaje (takie moje, specyficzne badania etnograficzne). A następnie staram się odnieść je do historii (jak powstawały i dlaczego), komunikacji nauowej oraz zastanawiam się czy dalej są efektywne w szybko zmieniającym się świecie. Rytuały ze swej natury mają to do siebie, że są nieco „spóźnione”, zastygłe w czasie. Ich sens rozumiemy jedynie w kontekście czasów i miejsca, w których powstawały. Nie zawsze dostrzegamy to, że zmienił się kontekst i niektóre z nich są już nieefektywną (pozorowaną) komunikacją. Służą jedynie wywieraniu wrażenia, budowaniu prestiżu ale nie komunikacji. Na obcym gruncie, jak w obcej kulturze, łatwo o niezrozumienie. Zarówno ja mogę nie zrozumieć jak i mnie mogą błędnie odebrać. Czułem więc tremę i nie miałem swobody wypowiedzi takiej, jaką bym chciał.Doświadczałem tego, co zazwyczaj studenci na zajęciach. Dzieki tym swoim emocjom, przypominaniu sobie, lepiej będę rozumiał studentów. Nie będzie "zapomniał wół jak cielęcięm bół"

Po drugie forma, jaką zaproponowałem, była inna niż standardowa. Osobliwość. Warsztaty, wspólne łuskanie fasoli czy proste prace, w tym przypadku malowanie kamieni, jakoś nie bardzo mieszczą się w standardowym myśleniu o konferencji. Przecież musi być mówca i odczyt, rzutnik i ekran, jakieś sesje i stół prezydialny. Już parę razy to robiłem, najpierw z malowaniem butelek  - jest w tym także ukryty przekaz o sensie rzeczy i ludzi niepotrzebnych, odzyskiwanych poprzez dostrzeganie nowych wartości, zebranych jako śmieci w lesie i przekształcanych w coś wartościowego. Wysiłek dostrzeżenia sensu i piękna w czymś/kimś z pozoru zbędnym, niepotrzebnym. Potem próbowałem z malowaniem kamieni – charakter surowca i farb wymaga mniej czasu, więc jest bardziej funkcjonalne. Były i dachówki, również stare i niepotrzebne.

Tak sobie myślę, że filozofowie (organizatorzy) nie do końca zaakceptowali moją propozycję (za mało wysiłku włożyłem w przekonywanie, pozostała zbyt "obca"). Narzucony był mi referat. Bo jak jest zgłoszenie, to się referat należy. Ale ja i tak zrobiłem malowanie. Niech będzie referat, ale samozwańczo i tak zrobiłem spotkanie z malowaniem. Na uboczu, na marginesie programu. W jakimś sensie porażka, bo nie odebrane zostało „poważnie”, posadzone mnie gdzieś „na końcu bocznego stołu”. Ale i tak się udało, i tak przyszli ludzie malować i milczeć przy kamieniach. Wiem, że następnym razem dużo więcej czasu poświęcę na przekonywanie organizatorów do takich pomysłów.

Był więc krótki referat z pokazem zdjęć (zdjęcia z dotychczasowych malowań w Olsztynie, Wójtowie, w Karkonoszach itd., było jeszcze w Barczewie, ale akurat zdjęć nie dodałem, i tak dużo było). Nie poszło mi tak jak chciałem, ale jak widziałem - ktoś słuchał. Na malowanie przyszły trzy osoby, w tym jedna (studentka) zupełnie z zewnątrz, spoza konferencyjnego grona. I rozmawialiśmy. Bez tremy, swobodnie. Ja z tych rozmów jestem zadowolony, bardziej niż z sesji referatowej, niby ujętej w ramy godzinowe ale ze sporymi zmianami i przesunięciami czasowymi. Przy kamieniach profesor filozof sporo mi objaśnił z tego, co przy malowaniu się dzieje. A to tego doliczyć trzeba kilkanaście osób, które były na sali w czasie mego referatu (nie wiem ile słuchało i ile treści dotarto, bo nie było relacji zwrotnych, tylko kontakt wzrokowy). A potem ktoś z uczestników przysiadł przy malowaniu kamieni. Ponadto była też krótka dyskusja na Facebooku – też się czegoś dowiedziałem, np. o dyskursie milczącym. Komunikacja hybrydowa, łącząca równe formy: referat, warsztaty, portal społecznościowy, mini-wystawa z tekstem i kodem QR, odsyłającym do internetu itd. okazuje się efektywną formą i bardziej dostosowaną do współczesnego, zabieganego czasu. Pozwala o wiele bardziej w komunikacji przekraczać czas, miejsce i odległość. Jestem pewien, że niebawem podobne rozwiązania staną się standardem konferencyjnym, tak jak swego czasu pełną akceptację uzyskały sesje posterowe i plakaty naukowe (dominują w naukach przyrodniczych, u humanistów jeszcze to relatywna rzadkość).

Będę eksperymentował dalej, dopracowując formę w oparciu o zdobywane doświadczenie, dyskusję i podpatrywanie innych rozwiązań. Kolejne refleksje z filozoficznego malowania i współczesnej komunikacji naukowej spiszę za jakiś czas. Także i na blogu. Zaglądajcie.

O osie dachowej, co za moim oknem mieszka

sczachor

osa_dachowaObserwując przyrodę dużo możemy się dowiedzieć o nas samych (bo na świat wokół nas patrzymy przez pryzmat naszego wnętrza). Osy społeczne inspirują do rozważań nad inteligencją kolektywną (wiedza kumulatywną). A przynajmniej nad dolą człowieka bezdomnego, niepotrzebnego czy pasożytniczo wykorzystywanego...

I w końcu przyleciała osa do mojego domu, przez otwarte okno. Kilka dni czekałem, aż się doczekałem. Za oknem, gdzieś pod daszkiem lub w styropianowej izolacji zrobiły sobie gniazdo. Przez kilka dni czekałem, bo chciałem ustalić czy to osa pospolita czy osa dachowa (pisałem wcześniej przy okazji trzmielówki: O trzmielówce co do gniazda os się wkrada).

A skoro wleciała do kuchni, to jej się z bliska przyjrzałem, także rysunkowi na głowie. Teraz już wiem na pewno, to osa dachowa (Paravespula germanica syn. Vespula germanica). Gniazdo się rozrasta, wiec pewnie teraz jest tam ich kilkaset, może nawet kilka tysięcy dzikich lokatorów.

Osy dachowe występują na terenach otwartych, suchych i umiarkowanie wilgotnych. Spotkać ja można od kwietnia do października. Tak więc osie sąsiedztwo za moim oknem potrwa jeszcze do dwóch miesięcy. Ale nie dłużej.

Osa dachowa jest gatunkiem pospolitym i licznie występujących. Razem z osą pospolitą to najczęściej spotykany gatunek os (osy właściwe – Vespidae). Najczęściej zakłada podziemne gniazda w starych norach niewielkich gryzoni. W środowisku antropogenicznym wybiera miejsca ciemne, dobrze zamaskowane, na przykład na strychach, pod daszkami itd. Takich siedlisk w mieście nie brakuje, w przeciwieństwie do pustych nor gryzoni. Jest osą społeczną, gniazda w wyjątkowo sprzyjających warunkach mogą dochodzić do metra średnicy, a w kolonii może przebywać do kilku tysięcy osobników.

Zarówno osa dachowa jak i osa pospolita należą do najbardziej uciążliwych dla człowieka. Ale „cięgi” zazwyczaj zbierają inne gatunki os. Osa dachowa bywa agresywna w pobliżu swojego gniazda. Ale nawet w oddaleniu od gniazda osy dachowe bywają agresywne. Dokuczliwe są latem, gdy przylatują do cukierni czy piekarni, zlizywać słodkości z bułek, ciast czy owoców. Osy dachowe swoje larwy karmią pokarmem mięsnym: innymi owadami, głównie muchówkami (także i komarami). Z tego powodu są pożyteczne. Ale tego nie widzimy. Widzimy jak dorosłe przylatują do słodkich rzeczy, soku, owoców itd. A że użądlenie nie należy do przyjemnych to i os się boimy. W dzieciństwie widząc osę przy słodkim ciastku wołaliśmy głośno „gorzko, gorzko”, licząc, że taka osa zrozumie nasz komunikat i da się oszukać. Mowy ludzkiej nie rozumieją. Ale krzycząc jakoś dodawaliśmy sobie odwagi.

Chcąc uporać się z „plagą” os w lecie niszczymy ich gniazda. Tyle tylko, że nie odnajdujemy dobrze ukrytych gniazd osy dachowej czy pospolitej, a dobrze widoczne gniazda innych gatunków. Tych gatunków, które są mało agresywne i nam się nie naprzykrzają. Kowal zawinił, Cygana powiesili – chciałoby się powiedzieć.

Zimują zapłodnione samice. Od wiosny zaczynają budować małe gniazdo, składają jaj i karmią pierwsze larwy. Wkrótce pojawiają robotnice (samice ale słabiej odżywione i nie rozmarzające się, w pewnym stopniu „upośledzone”). Społeczeństwo się rozwija. Opiekę nad młodymi przejmują robotnice a samica założycielka („królowa”) zajmuję się jedynie składaniem jaj. Matka rodzicielka. Z czasem robotnic jest więcej, dlatego larwy są lepiej odżywione. Z nich powstają samice (pełnowartościowe). Też składają jaja, ale z niezapłodnionych jaj wylęgają się samce. Także i samica założycielka z czasem składa coraz więcej niezapłodnionych jaj. Samców przybywa. Tegoroczne samice przestają być dziewicami. Z nadejściem pierwszych przymrozków cała kolonia gnie. Za wyjątkiem młodych samic – zaopatrzonych w ciała tłuszczowe, umożliwiające przeżycie. Wyszukują ukrytych miejsc i przeczekują zimę.

Życie osy dachowej nie jest lekkie. Są na przykład osy „kukułcze”, samice wkradają się do gniazda, zabijają „prawowitą królową” i składają swojej jaja. Robotnice opiekują się zupełnie innym gatunkiem. Pracują na cudze. O trzmielówce już pisałem. Warto wspomnieć jeszcze o innym owadzie, pasożytującym i kątem mieszkającym w gniazdach os – chrząszczu o urokliwej nazwie: sąsiad dziwaczek (Metoecus paradoxus), zwany też natrętem.

Co by nie mówić, nawet życie osy dachowej jest ciężkie. Nalata się za pokarmem dla młodych larw. Jak nie zginie od packi, zwiniętej gazety lub nie utopi się w butelce czy zginie od innej trucizny, to do gniazda wniknąć może jakiś pasożyt i wykorzystać cudzą pracę. A jesienią, gniazda się „rozpadają”, robotnice opuszczają gniazdo i jako bezdomne i nikomu już nie potrzebne szwendają się to tu to tam. U os prawie jak u ludzi. Albo odwrotnie. Przechodniu, ulituj się czasem nad uliczną osą…

© profesorskie gadanie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci