Menu

profesorskie gadanie

Nowy adres bloga https:profesorskiegadanie.blogspot.com

sam o sobie

Wileński Warmiak

sczachor

Urodziłem się w Lidzbarku Warmińskim. Z urodzenia jestem więc Warmiakiem. Ale macierzysta babcia i dziadek ciągle opowiadali o utraconej Wileńszczyźnie. Ta tęsknota wsiąkła we mnie i tkwi głęboko korzeniami.

Wypędzeni tesknili, żyjąc na ziemi wypędzonych...

Potem mieszkałem na Mazowszu. Tam też są moje korzenie, które niedawno odkryłem (www.uwm.edu.pl/czachor/czachorowiana). Kimże więc jestem? Czy jestem Warmiakiem? Czy może zabużańskim Kresowiakiem? A może Mazurem z Mazowsza?

Im głębiej korzaniami wrastam w tradycję rodzinną, im bardziej poznaję indywidualne dzieje swoich krewnych i przodków, tym bardziej czuję się .... Europejczykiem!

Tak właśnie, Europejczykiem poprzez swoją mazowieckość, kresowość, warmińskość i .. współczesność.

© profesorskie gadanie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci